Systémy SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)

SCADA systémy zabezpečujú zber, spracovanie, prenos a zobrazovanie dát zo sledovaných zariadení pre technologické procesy.

Vizualizácia zozbieraných údajov umožňuje zabezpečiť kontrolu výrobných parametrov a poskytuje prostredie na riadenie výrobných procesov.

SCADA systémy

SCADA systémy v US Steel Košice

Naša spoločnosť u zákazníka US Steel Košice realizovala niekoľko projektov v oblasti SCADA systémov v prostredí laboratórneho testovania vzoriek z výroby jedincov.

Systémy sú určené pre zber, evidenciu a zobrazovanie výsledkov analýz a testov vzoriek realizovaných na rôznych typoch analyzátoroch a testovacích prístrojoch.

Ďalším vyvinutým systémom je SCADA systém na vybraných výrobných linkách s cieľom zabezpečiť zber postupnosti dát od spracovania požiadaviek na vykonanie výrobného procesu, vyslania požiadaviek do riadiaceho systému výrobných liniek, spracovania signálov z riadiacich systémov jednotlivých liniek na koncentrátore až po ich uloženie v databáze a ich vizualizáciu a poskytnutie týchto dát okolitým systémom.