Spoločnosť ICOS, a.s. Košice poskytuje profesionálne služby v oblasti informačných technológií už od roku 1991. Naša skúsená a kvalifikovaná skupina odborníkov sa zameriava na poskytovanie inovatívnych, komplexných a originálnych riešení pre našich klientov, čo vyjadruje aj názov spoločnosti:

Innovative
Complex
Original
Solutions

Naše dlhoročné know-how a skúsenosti nám umožňujú ponúknuť komerčné riešenia, ako aj softvér na mieru.

Motto "Riešenia nad rámec" symbolizuje vysokú pridanú hodnotu a konkurenčnú výhodu, ktoré prinášame svojim zákazníkom. Sme hrdí na množstvo úspešne realizovaných projektov a tisícky vyriešených problémov našich zákazníkov.

Profil spoločnosti ICOS a.s. Košice

Naše služby a riešenia

Ponúkame a realizujeme vývoj informačných systémov od analýzy, návrhu, vývoja a implementácie s dôrazom na splnenie požiadaviek zákazníkov. Poskytujeme tiež školenia a zabezpečujeme prevádzkovanie a servis počas celého životného cyklu nami vyvinutých systémov.

Jedným z významných míľnikov v histórii spoločnosti bola účasť na vývoji a implementácii informačného a riadiaceho systému výroby a systému pre podporu rozhodovania pre Východoslovenské železiarne, dnes známe ako U.S.Steel Košice s.r.o. Dodnes sa naša spoločnosť intenzívne podieľa na podpore a prevádzke týchto systémov.

Spoločnosť vyvíja a dodáva riešenia v oblasti merania, monitoringu, kontroly a regulácie výrobných procesov, ako aj úpravy, akumulácie a distribúcie pitnej vody. Navrhujeme a implementujeme automatické riadiace systémy v oblasti vodného hospodárstva s prenosom údajov a riadením na vzdialené dispečingy.

Naše portálové riešenia a riešenia dokumentového manažmentu vyvíjame predovšetkým pre zákazníkov verejného sektora, malé a stredné podniky, správcovské a maklérske spoločnosti. Za kvalitu našich riešení sme získali ocenenia Microsoft Industry Awards a tiež cenu ITAPA.

Súčasťou našich komplexných riešení je aj návrh, dodávka a správa IT infraštruktúry, vrátane aktívnych a pasívnych prvkov LAN, serverov a úložísk, vrátane operačných systémov a aplikačných serverov. Siete a servery našich zákazníkov spravujeme pomocou vzdialeného prístupu.

Spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s návrhom, realizáciou a prevádzkou systémov inteligentných a smart budov, ako sú kamerové systémy (CCTV), prístupové systémy, elektrické zabezpečovacie systémy (EZS), elektrickú požiarnu signalizáciu (EPS), evakuačný rozhlas (ER) a komplexné nadstavby konfigurovateľného systému správy budov (EBI).

Naším cieľom je neustále poskytovať inovatívne a kvalitné IT riešenia,
ktoré pomáhajú našim zákazníkom dosiahnuť ich ciele a získať konkurenčnú výhodu na trhu.