ERP riešenia, IT infraštruktúra, firemné portály  a technické zabezpečenie objektov

Implementujeme ERP systémy (Enterprise Resource Planning) MS Dynamics 365 Business Central a Oracle E-Business Suite, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri integrovaní a optimalizácii rôznych obchodných procesov. Tieto podnikové informačné systémy centralizujú a integrujú údaje a procesy v celej organizácii, čím zvyšujú efektivitu a výkonnosť.

Na zlepšenie vnútropodnikových procesov ponúkame Firemný intranetový portál, webovú aplikáciu, ktorá uľahčuje prístup k firemným dátam a aplikáciám. Umožňuje ukladanie a zdieľanie dát, získavanie rôznych prehľadov a on-line riešenie schvaľovacích procesov vo firme.

Poskytujeme firmám komplexné riešenia v oblasti ochrany majetku a prevencie vzniku škôd. Služby v oblasti technického zabezpečenia objektov zahŕňajú elektronickú požiarnu signalizáciu (EPS), hlasovú signalizáciu požiaru (HSP), systém priemyselnej televízie - kamerový systém (CCTV), elektrické zabezpečovacie systémy - poplašné zariadenia (EZS), prístupové a dochádzkové systémy a štruktúrovanú kabeláž pre počítačové siete.

Zameriavame sa na návrh architektúry siete, správu a starostlivosť o IT infraštruktúru firiem a ich kybernetickú bezpečnosť. Navrhujeme a realizujeme riešenia pre lokálne počítačové siete (LAN, WLAN) firiem, aktualizácie softvéru a poskytujeme záručný a pozáručný servis.