Úpravňa vody Bardejov

Úpravňa vody Bardejov

Automatizácia technologických procesov spracovania pitnej vody a distribúcie do vodojemov.

Detail článku
Modernizácia ČOV v Rožňave

Modernizácia ČOV v Rožňave

Zlepšenie efektívnosti prostredníctvom automatizácie a inovatívnej technológie.

Detail článku