Informačné systémy na mieru pre rôzne priemyselné odvetvia

Realizácia informačných systémov vrátane analýzy, návrhu riešenia, samotnej realizácie, testovania, servisu a údržby dodaných informačných systémov a správy dát.

Naše dlhoročné skúsenosti s tvorbou informačných systémov pre podniky zabezpečujú spoľahlivé, bezpečné a pre zákazníka efektívne riešenia prispôsobené jeho potrebám s ohľadom na informačnú bezpečnosť v podnikových informačných systémoch.

Navrhnuté aplikácie a webové informačné systémy pre podniky sú vyvíjané s možnosťou ďalšieho rozširovania o novú požadovanú funkčnosť.

Pri poskytovaní týchto služieb a vývoji systémov využívame široké spektrum nástrojov vrátane Ingres, Oracle, PL SQL, Java, MS SQL, OpenROAD, SQL, SQL Server Reporting Services, Enterprise Architect, Oracle Designer, UML a BPMN. Tieto nástroje umožňujú efektívne pracovať s dátami, modelovať a navrhovať systémy a spracovávať reporty a vizuálne prezentácie.

Informačné systémy na mieru pre rôzne priemyselné odvetvia