Informačný systém Online rokovanie komisií

Aplikácia Online rokovanie komisií je webová aplikácia pre samosprávu určená pre prípravu a realizáciu rokovania príslušnej komisie bez nutnosti osobného stretnutia. Responzívny dizajn aplikácie umožňuje účasť členov komisie na rokovaní prostredníctvom mobilných zariadení.

Tento informačný systém môže fungovať samostatne alebo v spolupráci s aplikáciou Digitálne zastupiteľstvo. Použitím doplneného komunikačného programu z nej načíta potrebné vstupné dáta:

  • termín a program rokovania danej komisie
  • pozvánka na rokovanie komisie
  • materiály k jednotlivým bodom rokovania
  • aktuálny zoznam členov komisie
Online hlasovanie

Výhody aplikácie Online rokovanie komisií pre samosprávu

Aplikácia Online rokovanie komisií umožňuje:

  • rokovanie bez nutnosti osobného stretnutia
  • šetriť čas aj cestovné výdavky
  • pripojiť sa odkiaľkoľvek
  • sprístupnenie video-konferenčného hovoru kliknutím na odkaz a spustením aplikácie – napr. Webex od spoločnosti Cisco, alebo MS Teams a pod.
  • online hlasovanie
  • je prístupná na počítači, notebooku, tablete aj mobilnom telefóne