Riadiace systémy na čističkách odpadových vôd (ČOV)

Implementované riadiace systémy na čističkách odpadových vôd (ČOV) pokrývajú prevažnú časť biologicko-chemických procesov čistenia odpadovej vody. V rámci automatizácie týchto systémov sa vykonávajú rôzne kroky s cieľom dosiahnuť potrebnú kvalitu vyčistenej vody. Táto automatizácia zahŕňa automatické riadenie viacerých parametrov - prietoku, množstva návratného kalu, kontrolu vnútornej recirkulácie a prietoku vzduchu z centrálnej vzduchovej zbernice, pričom tieto úkony sú riadené na základe aktuálnych výsledkov chemických a fyzikálnych meraní.

Merania zahŕňajú rôzne veličiny: rozpustený kyslík, koncentrácia sušiny, obsah amoniakového dusíka, výška hladiny, teplota, poloha servoventilu, prietok.

Vodné hospodárstvo - ČOV
Vodné hospodárstvo - ČOV

Individuálne nastavenie pre každú ČOV

Zákazníci majú možnosť individuálne nastavovať algoritmy podľa svojich potrieb buď priamo na mieste v čističke odpadových vôd alebo vzdialene prostredníctvom kontrolnej miestnosti.

Výsledné nastavenia je možné prenášať do dispečingového centra prevádzky, čím sa zabezpečuje maximálna flexibilita a efektívnosť v správe a údržbe čističky odpadových vôd. Na mieru prispôsobený algoritmus spĺňa požiadavky na moderné a efektívne automatické riadenie technologických procesov.

V Rožňave sme implementovali takéto komplexné riešenie automatizácie úpravy a čistenia odpadovej vody.