Vývoj SW na mieru

Poskytujeme kompletné riešenia pre dodanie informačných systémov na mieru pre rôzne priemyselné odvetvia. Informačné systémy realizujeme vrátane analýzy, návrhu riešenia, realizácie, testovania, servisu a údržby dodaných informačných systémov a správy dát.

Naše dlhoročné skúsenosti s tvorbou informačných systémov zabezpečujú spoľahlivé, bezpečné a pre zákazníka efektívne riešenia prispôsobené jeho potrebám.

Nami vyvinuté aplikácie a webové systémy sú vyvíjané s možnosťou ďalšieho rozširovania o novú požadovanú funkčnosť.

Pri poskytovaní týchto služieb a vývoji systémov využívame široké spektrum nástrojov vrátane Ingres, MS SQL, OpenROAD, SQL, SQL Server Reporting Services, Enterprise Architect, Oracle Designer, UML a BPMN. Tieto nástroje nám umožňujú efektívne pracovať s dátami, modelovať a navrhovať systémy a spracovávať reporty a vizuálne prezentácie.

Vývoj SW na mieru