Testovanie informačných systémov

Testovanie je súbor procesov slúžiacich na kontrolu kvality informačných systémov.

Cieľom testovania je dosiahnuť požadovanú kvalitu informačných systémov z hľadiska funkčnosti, spoľahlivosti, výkonnosti, použiteľnosti a podporovateľnosti.

Naša spoločnosť okrem kompletného vývoja informačných systémov poskytuje aj služby v oblasti samostatného testovania informačných systémov.

Realizujeme:

 • Testovanie jednotiek
 • Testovanie integrácie
 • Systémové testovanie
 • Spoluúčinnosť pri akceptačných testoch
Komplexné testovanie informačných systémov
Komplexné testovanie informačných systémov

Proces testovania realizujeme cez fázy:

 • Analýza požiadaviek, kde testovací tím skúma SW požiadavky, z ktorých vyplynú kritériá pre testovanie.
 • Plánovanie testovania – odhaduje sa časový a finančný aspekt testovania, stratégia testovania, timeline testov a cyklu.
 • Vývoj testovacích prípadov - vytvárajú sa testovacie prípady a pripravujú sa podmienky aj pre automatizáciu testovania, ak to projekt umožňuje. Podľa zadefinovaných kritérií a požiadaviek z analýzy sa do testov zahŕňa všetko podstatné pre správnu funkčnosť výsledného produktu.
 • Nastavuje sa testovacie prostredie – určujú sa softvérové a hardvérové podmienky, ktoré simulujú reálne použitie.
 • Implementácia - spúšťajú sa testy podľa testovacích plánov na pripravených testovacích prostrediach. Nájdené chyby sa posúvajú cez tickety vývojárom, ktorí ich následne zapracujú. Regresným testovaním sa priebežne zisťuje, či zmeny nespôsobili ďalšie chyby a v prípade potreby sa chyby opätovne hlásia developerom.
 • Uzatvorenie testovacieho cyklu - cyklus sa uzatvára úspešným otestovaním softvéru alebo kódu. Náš tím testerov zhodnotí projekt a jeho prekážky, vytvorí sa dokumentácia, guidelines alebo best practices pre ďalšie použitie.

Výhody testovania informačných systémov

Testovanie informačných systémov je v súčasnosti nevyhnutné, pretože dokáže:

 • Odstrániť nedostatky a chyby, ktoré vznikli v priebehu vývoja informačného systému.
 • Otestovať spoľahlivosť systému a spokojnosť zákazníka, čím sa získa jeho dôvera.
 • Zabezpečiť kvalitu systému.
 • Zabezpečiť nižšie náklady na údržbu systému.
 • Zabezpečiť efektívny výkon informačného systému.
Komplexné testovanie informačných systémov