Firemný intranetový portál

Firemný intranetový portál je webová aplikácia, ktorá uľahčuje prístup k firemným dátam a aplikáciám. Umožňuje ukladanie a zdieľanie dát, získavanie rôznych prehľadov a online riešenie schvaľovacích procesov vo firme. Intranetový portál funguje samostatne alebo môže byť napojený na už existujúce firemné systémy, ako sú napríklad ERP, DMS, CMS, dochádzkové a iné systémy.

Firemný intranetový portál je modulárne riešenie s možnosťou rozšírenia o požadovanú funkcionalitu a disponuje responzívnym dizajnom a rozhraním webového prehliadača, ktoré umožňuje prístup z akéhokoľvek zariadenia.

Základné funkcionality intranetu pre firmy zahŕňajú nástenku, oznamy, prístup k dokumentom (šablóny firemných dokumentov, zoznamy, príručky, organizačná štruktúra), úložisko dokumentov s možnosťou prepojenia s DMS a CMS riešeniami, evidenciu dochádzky, projektov a home office, evidenciu služobných ciest, schvaľovanie faktúr a ďalšie.

Firemný intranetový portál

Možnosti nasadenia v praxi

Firemný intranetový portál je možné nasadiť lokálne na podnikovú infraštruktúru alebo využiť naše cloudové riešenie.

Vyžiadajte si ukážkovú verziu firemného portálu zdarma a zlepšite komunikáciu a spoluprácu vo vašej firme, čo môže viesť k zvýšeniu efektivity a produktivity vašich zamestnancov.