Komplexné riešenia v oblasti ochrany majetku a prevencie vzniku škôd

Inštalácia kvalitných bezpečnostných systémov
a ich pravidelná údržba môže výrazne prispieť
k minimalizácii rizika a nákladov spojených so vznikom škôd.

Okrem inštalácie bezpečnostných systémov, ako sú elektronická požiarna signalizácia alebo systém priemyselnej televízie, je dôležitá aj ich pravidelná kontrola a revízie bezpečnostných systémov a opatrení, aby sa zabezpečilo ich optimálne fungovanie a minimalizovalo sa riziko.

Naši odborníci sa starajú aj o pravidelnú údržbu bezpečnostných systémov a ich správne nastavenie.

Technické zabezpečenie objektov
Technické zabezpečenie objektov

Naše služby v oblasti technického zabezpečenia objektov

  • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) - inštalácia a servis
  • Hlasová signalizácia požiaru (HSP, Evakuačný rozhlas ER)
  • Systém priemyselnej televízie - kamerový systém (CCTV)
  • Elektrické zabezpečovacie systémy - poplašné zariadenia (EZS)
  • Prístupové a dochádzkové systémy
  • Štruktúrovaná kabeláž pre počítačové siete

Naše referencie

Sme hrdí na spoluprácu s poprednými slovenskými spoločnosťami, ktorým sme zabezpečili návrh, implementáciu a servis služieb ako elektronická požiarna signalizácia, evakuačný rozhlas a elektronický zabezpečovací systém.

  • Steel Arena Košice
  • Molex Slovakia