Aplikácia MES Energetika

MES (Manufacturing execution system) je výrobný informačný systém, ktorý spája podnikové informačné systémy a systémy pre automatizáciu výroby.

MES Energetika je naša webová aplikácia určená pre sledovanie výroby, spotreby a plánu energetických médií v súvislosti s prevádzkou kotlov teplárne.

Systém umožňuje:

  • definovať zdroje dát a skupiny - množiny archívov
  • definovať dátové body a dátové archívy
  • nastavovať parametre zobrazenia archívov
  • vytvárať denné a mesačné záznamy
  • zaznamenávať a zobrazovať alarmy meraných veličín na predmetných agregátoch, spotrebe médií
  • zobrazovať stavy agregátov, spotreby, výroby a plánu médií vo forme grafov
  • generovať bilancie
  • ukladanie údajov do používateľom nadefinovaných archívov
  • grafické zobrazovanie množiny hodnôt jedného alebo viacerých archívov
  • prezentáciu archívov v stromovej štruktúre s možnosťou zobrazenia trendov formou grafu
MES Energetika

MES Energetika pre US Steel Košice

Naša spoločnosť implementovala upravenú a prispôsobenú webovú aplikáciu MES Energetika v hutníckom prostredí v spoločnosti US Steel Košice tak, aby spĺňala požiadavky a potreby zákazníka.