Automatizované systémy riadenia vo vodnom hospodárstve

Spoločnosť ICOS je stabilnou spoločnosťou s mnohoročnými skúsenosťami v oblasti návrhov a realizácii riadiacich systémov v sektore úpravy pitnej vody, vodovodných aj kanalizačných sieti i v oblasti čistenia odpadových vôd.

Zabezpečujeme a dodávame najmodernejšie komplexné služby a riešenia v odbore merania, monitoringu, kontroly, regulácie, úpravy a distribúcie vody. Naše riešenia používajú najpoužívanejšie otvorené sieťové protokoly. Systémy vynikajú energetickou úsporou, vysokou účinnosťou a umožňujú jednoduchú integráciu do SCADA systémov pre nepretržité monitorovanie procesov a ďalšie spracovanie dát.

Naša činnosť je zameraná na poskytovanie analýz, návrhov a realizácie technických riešení automatizovaných systémov riadenia a monitoringu podľa individuálnych požiadaviek a potrieb zákazníka.

Realizujeme systémy a riešenia pre vodohospodárske objekty:

 1. Čističky odpadových vôd
 2. Kanalizačné čerpacie stanice
 3. Úpravne vody
 4. Automatické tlakové stanice, čerpacie stanice
 5. Vodojemy

Technológie

Objekty sú riadené prostredníctvom Programovateľných logických riadiacich jednotiek (PLC), ktoré sú integrované do systému cez komunikačný protokol Modbus TCP. Tieto PLC jednotky sú efektívne riadené a monitorované zo vzdialeného dispečingového centra pomocou GSM modemu.

PLC jednotky sú pripojené do modemu cez ethernetové spojenie, pričom modem disponuje SIM kartou. Modem je špeciálne nakonfigurovaný tak, aby umožnil dispečingovému centru čítať a riadiť PLC jednotky.

Táto celková komunikácia a riadenie je dôkladne riešené v rámci protokolu Modbus TCP, čím sa zabezpečuje spoľahlivá a efektívna výmena dát medzi jednotlivými zložkami systému.

Spolupracujeme s poprednými firmami v oblasti automatizácie a merania. Medzi našich partnerov patria:

 1. B & R Automation - Spoločnosť B & R Automation je renomovaným lídrom v oblasti automatizácie a riadenia procesov.
 2. Moravské prístroje - Moravské prístroje sú špecialisti na meranie a monitorovanie v rôznych priemyselných odvetviach.
 3. Racom - Racom je známy výrobca komunikačných a riadiacich systémov pre priemyselné aplikácie.
 4. Hach Lange - Spoločnosť Hach Lange je popredným poskytovateľom riešení pre monitorovanie vody a kontrolu kvality vody.
 5. WTW - WTW je odborníkom na analýzu vody a meranie vodných parametrov.
 6. ABB - ABB je globálna spoločnosť špecializujúca sa na elektrotechniku, automatizáciu a energetiku.
 7. Microwell - Microwell je známy výrobca meracích a senzorických technológií.
 8. Prominent - Prominent je svetovým líderom v oblasti dávkovacích systémov a technológií pre chemickú a vodnú úpravu.
 9. Honeywell - Honeywell je známy svojimi technologickými inováciami v oblasti automatizácie a riadenia.
 10. KROHNE - KROHNE je špecialista na meranie priemyselných tokov a mnohých ďalších parametrov.