Dispečingové SCADA systémy

Systém SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition - dozorný systém a zber údajov) sa používa na monitorovanie, riadenie a správu procesov v priemyselných alebo infraštrukturálnych aplikáciách. Umožňuje operátorom získavať informácie o stave rôznych zariadení a procesov v reálnom čase a zároveň vzdialene ovládať tieto zariadenia.

Dispečingový SCADA systém neustále monitoruje a riadi prevádzku vzdialených telemetrických staníc – objektov, ako sú čerpacie stanice, vodojemové stanice a automatické tlakové stanice. Údaje z týchto objektov sú prenášané cez zabezpečený komunikačný sieťový protokol MODBUS TCP v súkromnej sieti zákazníka.

Centrálnym prvkom dispečingu je riadiaci automat, ktorý kontinuálne zbiera údaje z telemetrických staníc a zobrazuje ich na klientskom pracovisku operátora. Vizualizačný software graficky spracováva informácie z jednotlivých staníc a zobrazuje ich na monitore v podobe animovaných objektov – technologických obrazoviek. Hodnoty jednotlivých premenných sa pre dispečera zobrazujú ako udalosti, alarmy a varovania. Následne sú tieto informácie zaznamenané do databázy a slúžia na generovanie grafických prehľadov alebo na neskoršiu analýzu.

Vodné hospodárstvo - dispečngové systémy SCADA
Vodné hospodárstvo - dispečngové systémy SCADA

Implementácia dispečingových SCADA systémov

V rámci dispečingových SCADA systémov ponúkame individuálne riešenia, ktoré vyplývajú z analýzy potrieb zákazníkov a typu prevádzky. Na základe požiadaviek pripravíme a navrhneme a zrealizujeme kompletné systémové riešenie dispečingového SCADA systému.

Doteraz sme úspešne zrealizovali a spravujeme 10 aktívnych klientských terminálov SCADA, na ktorých je pripojených viac ako 350 telemetrických staníc.