Dodávame informačné systémy na mieru pre rôzne priemyselné odvetvia. Informačné systémy realizujeme vrátane analýzy, návrhu riešenia, realizácie, testovania, servisu a údržby dodaných informačných systémov a správy dát.

Komplexné testovanie systémov slúži na kontrolu kvality informačných systémov. Jeho cieľom je dosiahnuť požadovanú kvalitu informačných systémov z hľadiska funkčnosti, spoľahlivosti, výkonnosti, použiteľnosti a podporovateľnosti.

V rámci projektovania systémov inteligentných budov poskytujeme komplexné služby v oblasti bezpečnostných systémov - samotné projektovanie, realizácie, školenia, servis, poradenstvo aj záručný a pozáručný servis.

Návrh a správa IT infraštruktúry zahŕňa riešenia pre lokálne počítačové siete firiem (LAN, WLAN), aktualizácie softvéru a záručný a pozáručný servis.