Systém riadenia dodávky pitnej vody

Automatizácia vodojemov je kľúčovým faktorom v systéme riadenia technologických procesov a dodávky pitnej vody. Je navrhnutá s cieľom zvýšiť spoľahlivosť prevádzky, znížiť náklady na spracovanie a distribúciu vody a optimalizovať využitie ľudských zdrojov.

Hlavným aspektom automatizácie je schopnosť diaľkového monitorovania parametrov - tlakových senzorov, prietokomerov a hladín. Toto monitorovanie umožňuje kontinuálne automatické dočerpanie vody do vodojemov, presné dávkovanie chlóru a spoľahlivú distribúciu vody.

Medzi automatizované a meracie úkony patria: chlórovanie vody, meranie hladiny chlóru, meranie odberových vodomerov, informačné sledovanie zabezpečujúcich zariadení (PIR čidlo, dverný senzor) a meranie tlaku.

Vodné hospodárstvo - vodojemy
Vodné hospodárstvo - vodojemy

Implementácia automatizácie vodojemov

Spoločnosť automatizuje napĺňanie komôr vodojemov 4 základnými spôsobmi v závislosti od konkrétnych potrieb zákazníka.

Regulácia podľa výšky hladiny – implementovaný riadiaci systém otvára a zatvára servoventily alebo aktivuje čerpadlá podľa požadovanej hladiny.

Regulácia podľa požadovaného prietoku – prívod vody riadime podľa požadovaného prietoku, keď servoventil obmedzí prívod, aby sa dosiahla stanovená hodnota prietoku.

Regulácia polohovateľnými servoventilmi - polohovateľné servoventily nastavujeme podľa percentuálnej polohy.

Manuálne riadenie: dispečeri môžu manuálne riadiť tieto zariadenia podľa aktuálnych požiadaviek.