Časomiery ALGE-TIMING

Profesionálne časomiery spoločnosti ALGE-TIMING, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou medzinárodných športových udalostí

Už viac ako štyridsať rokov spoločnosť ALGE-TIMING vyrába profesionálne časomiery pre všetky druhy športov.

Ako exkluzívny zástupca značky ALGE-TIMING na Slovensku ponúkame širokú škálu časomerných a zobrazovacích zariadení pre rôzne športy

  • časomiery, ktoré zabezpečujú presné a spoľahlivé meranie času, vrátane spoľahlivého spracovania výsledkov,
  • štartovacie a cieľové zariadenia - štartovacie bránky, bloky a fotobunky umožňujúce hladký priebeh štartu a následné zaznamenanie dosiahnutia cieľa,
  • zobrazovacie zariadenia, displeje a výsledkové tabule, ktoré poskytujú prehľadnú vizualizáciu výsledkov a informácií pre divákov a športovcov,
  • komunikačné zariadenia, vrátane rádiového prenosu a bezdrôtovej siete, ktoré umožňujú rýchlu a efektívnu výmenu informácií medzi rôznymi časomernými bodmi.
ALGE časomiery a stopky

Naše referencie

Sme hrdí na naše úspešne zrealizované projekty, medzi ktoré patria napríklad:

Velodróm v Prešove, kde sme dodali časomieru pre cyklistický štadión, ktorá umožňuje presné meranie času pri cyklistických pretekoch, vrátane spracovania výsledkov.

Pre rezort X-bionic sphere v Šamoríne sme implementovali komplexný bezdrôtový systém časomiery s fotobunkami pre meranie rôznych športových súťaží.

Pravidelné merania medzinárodných lyžiarskych pretekov Interkritérium Vrátna, na ktorých poskytujeme komplexné časomerné riešenie pre lyžiarske preteky, vrátane časomier, štartovacích a cieľových zariadení, zobrazovacích displejov a komunikačných zariadení.

Našim cieľom je poskytovať profesionálne časomiery, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy presnosti a spoľahlivosti. Sme oddaní podpore športových podujatí a zabezpečeniu spravodlivého a presného merania času v športovom prostredí.